Žluté jablíčko

V dětské skupině Žluté jablíčko pečujeme o děti ve věku 4-6 let. Sídlíme v krásné nově zrekonstruované vilce se zahradou na adrese Husitská 533/17, Hradec Králové – Plotiště nad Labem.

Mezi přednosti naší dětské skupiny patří zejména laskavý a citlivý přístup s ohledem na individuální potřeby dítěte a respekt ke každému dítěti a jeho jedinečnosti.

Individuální přístup k dětem je umožněn zejména díky současnému působení dvou kvalifikovaných pedagogů a jednoho anglicky mluvícího lektora pro skupinku maximálně 12 dětí.

Naší výjimečností je vytvoření přirozeného česko-anglického prostředí. Děti se u nás učí oba jazyky v přirozené komunikaci, bez formálního vyučování.

Pro děti připravujeme mnoho aktivit, díky kterým umožňujeme jejich komplexní a harmonický rozvoj předškolní zralosti. Mimo jiné dětem nabízíme i řadu intelektově podnětných her a aktivit spojených s využitím nejnovějších informačních technologií.

V dopoledních hodinách se odehrávají stěžejní řízené aktivity. V odpoledních hodinách jsou dětem nabízeny volnočasové aktivity vedené kvalifikovanými lektory (zpěv, hra na flétnu, taneční lekce, dramatická výchova, …).

Naším cílem jsou spokojené, motivované a usměvavé děti a oboustranná důvěra a spolupráce mezi rodiči a námi.

Každoročně pro děti pořádáme lekce plavání, lyžařské lekce, 3-4 denní pobyt v přírodě a mnoho dalších aktivit a výletů.

Rodiče jsou pravidelně informováni prostřednictvím msg skupiny o každodenním dění v DS.

Samozřejmostí je pravidelné stravování z kvalitních surovin a důsledné dodržování pitného režimu.

Průřez našimi aktivitami je možno sledovat na Facebookových stránkách ZDE

Menu