O nás a naše filozofie školky

Školka Jablíčko funguje od roku 2012.

Byla založena na principech pozitivního rodičovství a respektujícího přístupu k dětem, kde děti mohou vyrůstat a vzdělávat se přirozeným způsobem. V dětech jsme se vždy snažili podporovat jejich individualitu, přirozenou kreativitu a schopnost kritického uvažování.

Děti u nás vyrůstají v bezpečném, podnětném a harmonickém prostředí. Dětem dáváme respekt, lásku a hranice.

Babyland – The Best for your Child

V září roku 2015 byl ve školce spuštěn projekt bilingvní školky: Babyland – The Best for your Child.

Naší snahou bylo neučit děti anglicky, ale dát jim možnost vyrůstat ve dvojjazyčném prostředí, přestože se nenarodily do bilingvní rodiny. Jazyk je u nás prostředkem komunikace.

Neučíme děti slovíčka, ale umožňujeme jim nalézt přirozenou cestu, jak se s rodilým mluvčím domluvit. Angličtina je u nás přirozenou součástí každého dne. Každý den se našim dětem věnují kromě českých učitelů i anglicky mluvící lektoři z různých zemí.

Školka Jablíčko

Reference rodičů

Splněný sen

Menu