Náš tým

Mgr. Alena Kadlecová

Mgr. Alena Kadlecová

Školka Jablíčko, je jeden velký splněný sen.

Jsem vděčná za to, že se nám společně podařilo vytvořit bezpečné, laskavé, podnětné, ale i důsledné prostředí, ve kterém jsou spokojené nejenom děti a jejich rodiče, ale i tety, které k péči o děti přistupují s obrovskou láskou a zodpovědností.

Naší vizí je neustálé hledání inovací a nových podnětů, které nám umožní i nadále poskytovat tu nejlepší péči v oblasti předškolního vzdělávání.

Vzdělání:
Střední zdravotnická škola HK
Střední pedagogická škola Praha – Předškolní pedagogika
UHK PdF učitelství pro 1 st. – Speciální pedagogika
UK Praha PdF – Logopedie

Božena Smrčková

Božena Smrčková

Ve školce Jablíčko pracuji od roku 2013. O dva roky později jsem se stala spolumajitelkou a ředitelkou oddělení mladších dětí.

Školka Jablíčko byla mou srdeční záležitostí od prvního okamžiku. Vždy mě bavila zejména práce s nejmladšími dětmi.

Jsem šťastná, když mohu sledovat jejich cestu Jablíčkem od prvních okamžiků až do chvíle, kdy je vyšleme do velkého světa a stanou se z nich školáci. Snažím se jim dávat pocit bezpečí, jistoty a lásky.

Vzdělání:
Střední a Vyšší zdravotnická škola – obor Diplomovaná všeobecná sestra
Střední pedagogická škola – obor předškolní a mimoškolní pedagogika

Mgr. Andrea Binarová

Mgr. Andrea Binarová

Školka Jablíčko je dlouhodobě jedna z nejprestižnějších soukromých školek v Hradci Králové, takže když jsem dostala nabídku zde pracovat, nebylo třeba o tom dlouho přemýšlet. Koncepce školky, bilingvní vzdělávání a výjimečný přístup ve vedení dětí je záruka kvalitního předškolního vzdělávání.
Školka Jablíčko je místo, kam se děti, rodiče i učitelé těší.

Pro školku pracuji především v rámci office záležitostí, nicméně se snažím v dětech probouzet fantazii prostřednictvím DRAMATICKÉ VÝCHOVY a zážitkových programů (karnevaly, vánoční představení, pohádkové a další akce)

Vzdělání:
CMSPgŠaG – Výchovná a humanitární činnost
UHK Pdf – Učitelství pro 1. stupeň – speciální pedagogika

Barbora Binarová

Mgr. Barbora Binarová

Ve školce Jablíčko pracuji jako teta ve Žlutém jablíčku. Mojí náplní práce je péče o děti 5 let a výše, jejich předškolní příprava a samozřejmě také týdenní i měsíční přípravy pro obě dětské skupiny.

Před několika měsíci jsem byla oslovena, zda bych nechtěla pracovat ve školce Jablíčko. Jelikož být tetou ve školce byl můj dlouhodobý sen, nabídku jsem přijala a učinila jsem tak dobré rozhodnutí. Velice oceňuji menší počet dětí ve skupině a s tím spojený individuální přístup k dětem.

Je krásné a motivující pozorovat děti, když se do naší školky těší. V neposlední řadě je motivující pracovat ve skvělém kolektivu.

Vzdělání:
Pdf UHK – Učitelství pro 1. stupeň – německý jazyk
SZŠ Nymburk

Ludmila Hochmanová

Bc. et Bc. Ludmila Hochmanová

Už patnáct let je mojí velkou vášní poznávání světa a jak se říká, šťastný to člověk, který se svým koníčkem může i živit. Ač se to nemusí na první dojem zdát, děti byly součástí mých cestovatelských plánů i profesí od začátku: Během studia v Londýně jsem žila v anglické rodině a starala se o jejich malou holčičku. Jeden z mých přivýdělků v australském Melbourne, kde jsem strávila šest let, byla role chůvy u dvou mladých rodin. Děti mě též doprovázely každodenně, když jsem brázdila světem na zaoceánské lodi společnosti Disney, stvořené pro pohádkovou dovolenou hlavně těchto nejmenších. A i v posledních letech mé kariéry jako tour director plaveb po evropských řekách tvoří děti část mé klientely, které zajišťuji, aby si svoji cestu užila s nejhezčími vzpomínkami.

V Jablíčku pracuji jako koordinátor našich anglicky mluvících lektorů a též pomáhám s vedením programů v angličtině i češtině. S dětmi mě nejvíce baví, nepřekvapivě, povídat si o cestování, cizích zemích a předávat jim své zážitky i zkušenosti od různých národů. Jsem pyšná, když vidím, jak jsou zvídavé, hodně si pamatují a též dělají v angličtině pokroky v mluvení s našimi mezinárodními učiteli. Naše děti a jejich vnímání věcí kolem je pro mě další velkou inspirací a jsem vděčná, že mi Jablíčko nabídlo poznávat i tento originální svět.

Ano, Jablíčko má bezpochyby krásné školové prostředí s unikátní zahradou s širokou nabídkou zájmových aktivit. Ale to, co je pro mě klíčové jsou moji úžasní kolegové, další školkové tety a strejdové, bez jejichž každodenních úsměvů, trpělivosti a pozitivní energie, by tato školka nebyla místem, kam se všichni každé ráno s potěšením vracíme.

Vzdělání:
Bachelor of Tourism and Hospitality , Melbourne
Management cestovního ruchu, UHK
Kurz chůvy pro práci s dětmi

Karolína Očenášková

Karolína Očenášková

Momentálně jsem studentkou Univerzity Hradec Králové, obor: Učitelství pro 1.stupeň základních škol. Již mám vystudovanou střední odbornou školu v Nové Pace, obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika. Několik let jsem docházela do ZUŠ Nový Bydžov na sólový zpěv, housle a klavír. Mám absolutorium ze hry na sopránovou a tenorovou zobcovou flétnu a absolutorium z výtvarné výchovy. Jsem členkou ochotnického divadla Jirásek v Novém Bydžově. Práce s dětmi mě baví a naplňuje, proto se snažím neustále své znalosti a vědomosti rozšiřovat různými vzdělávacími kurzy.

Ve školce Jablíčko především vedu kroužky „flétničky“ a „sboreček“. Snažím se v dětech vzbudit lásku k hudbě a vytvořit správné hudební návyky již v tomto útlém věku.

Vlasta Kuťáková

Mgr. Vlasta Kuťáková

Je pro mne radostí pracovat právě pro školku Jablíčko, která svojí rodinnou atmosférou, kvalitním a profesionálním přístupem je to nejlepší pro každého předškoláčka a jeho rodiče.

Mám několikaleté zkušenosti s prací s předškolními dětmi a usiluji o to, aby každé dítě mohlo během předškolního vzdělávání rozvinout maximálně svůj potenciál. Zejména se ve školce specializuji na rozvoj v oblasti grafomotoriky.

Grafomotorika je senzomotorická činnost. Ke kreslení i budoucímu psaní je nutné dosáhnout určité úrovně rozvoje hrubé i jemné motoriky a její koordinace se smyslovým vnímáním, především je významná koordinace ruky a oka (tzv. vizuomotorická koordinace). A proto je tak důležité věnovat této oblasti zvýšenou pozornost. S dětmi se také zaměřuji na správný úchop psacího náčiní, správné sezení, uvolňování celé ruky. Vše se snažím dělat hravou a tvořivou formou.

Vzdělání:
MU Brno – Speciální pedagogika pro učitele
Kurz Maxík – program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou

Lucie Pluskalová

Lucie Pluskalová

S dětmi jsem začala intenzivněji pracovat na střední škole, kde jsme měli mnoho praxí v mateřských a základních školách. Dále jsem jezdila jako instruktorka/vedoucí na dětské tábory a poslední roky sama organizuji příměstské tábory u koní. Také jezdím s ISIS na pobyty, kde pracuji s dětmi z náhradních rodin a dětských domovů.

Ráda bych u dětí rozvíjela růstové myšlení, aby se samy chtěly rozvíjet a vzdělávat. A zároveň v nich pěstovat lásku k sobě, druhým a naší planetě.

Ke Školce Jablíčko, jsem se dostala díky mé kamarádce. Po prvních minutách ve školce jsem byla také nadšená a věděla, že bych tam velice ráda pracovala. Díky sníženému počtů dětí, je možné mít k nim lepší individuální přístup, blíže je poznat a rozvíjet dle jejich potřeb, což ve státních institucí není taková možnost.

Vzdělání:
Střední pedagogická škola v Litomyšli, obor předškolní a mimoškolní pedagogika – zaměření na tělesnou výchovu
Aktuálně studuji na UHK učitelství pro první stupeň základní školy – se zaměřením na speciální pedagogiku

Bc. Martina Fulková

Bc. Martina Fulková

Do práce se musí člověk těšit! Byť to zní jako klišé, tak u práce s dětmi to platí dvojnásob. MŠ Jablíčko je pro mě vyloženě srdcová záležitost a cením si jejího celkového přístupu k dětem. Osobně mám velký prostor přistupovat ke každému dítěti individuálně a věnovat mu dostatek pozornosti. Největší odměnou pro mě jsou děti, které se k nám do školky těší a chodí k nám rádi a s úsměvem.

Ve školce mám na starosti skupinku nejmenších dětí – Zelená jablíčka. Baví mě být dětem průvodcem na cestě objevování, vytvářet jim prostředí plné podnětů, které maximálně rozvíjí jejich dovednosti a mým hlavním cílem je, aby se cítili v kolektivu jako doma.

Vzdělání:
UHK Pdf – Mediální a komunikační studia – Jazyková a literární kultura

Igor Ročín

Mgr. Igor Ročín

Jsem účastník a medailista regionálních, celostátních i mezinárodních soutěží v několika sportovních disciplínách, pedagog, kondiční trenér a trenér bojových umění a sportů. Ve Školce Jablíčko se věnuji rozvíjení základních pohybových aktivit u dětí mladších a starších. Aktivity jsou vždy přizpůsobené věku a motivované především hrou.

Vzdělání: UHK obor TV/OBN

Jan Valentová

Jana Valentová

Ve Školce Jablíčko pracuji jako provozní pracovnice. Starám se o to, aby ve školce bylo útulně a čisto, aby se všem příjemně pracovalo. Dále mám na starosti výdej stavy a přípravu svačinek, a protože jsme s dětmi kamarádi, vím co jim chutná a snažím se jim připravit nejen chutné a vydatné svačinky, ale také pěkné prostředí při stolování.

Menu