Náš tým

Mgr. Alena Kadlecová

Mgr. Alena Kadlecová

ŘEDITELKA ŽLUTÉHO JABLÍČKA –  oddělení předškolních dětí

Školka Jablíčko, je jeden velký splněný sen.

Jsem vděčná za to, že se nám společně podařilo vytvořit bezpečné, laskavé, podnětné, ale i důsledné prostředí, ve kterém jsou spokojené nejenom děti a jejich rodiče, ale i tety, které k péči o děti přistupují s obrovskou láskou a zodpovědností.

Naší vizí je neustálé hledání inovací a nových podnětů, které nám umožní i nadále poskytovat tu nejlepší péči v oblasti předškolního vzdělávání.

Ve školce se věnuji především nejstarším dětem, jejich přípravě k zápisu do ZŠ a logopedii.

Vzdělání:
Střední zdravotnická škola HK
Střední pedagogická škola Praha – Předškolní a mimoškolní pedagogika
UHK PdF učitelství pro 1 st. – Speciální pedagogika
UK Praha PdF – Logopedie

Božena Smrčková

Božena Smrčková

ŘEDITELKA ČERVENÉHO JABLÍČKA – oddělení mladších dětí

Ve školce Jablíčko pracuji od roku 2013. O dva roky později jsem se stala spolumajitelkou a ředitelkou oddělení mladších dětí.

Školka Jablíčko byla mou srdeční záležitostí od prvního okamžiku. Vždy mě bavila zejména práce s nejmladšími dětmi.

Jsem šťastná, když mohu sledovat jejich cestu Jablíčkem od prvních okamžiků až do chvíle, kdy je vyšleme do velkého světa a stanou se z nich školáci. Snažím se jim dávat pocit bezpečí, jistoty a lásky.

Vzdělání:
Střední a Vyšší zdravotnická škola – obor Diplomovaná všeobecná sestra
Střední pedagogická škola – obor předškolní a mimoškolní pedagogika

Mgr. Andrea Binarová
Barbora Binarová

Mgr. Barbora Binarová

VEDOUCÍ PEČUJÍCÍ OSOBA – oddělení předškolních dětí

Ve školce Jablíčko pracuji jako teta ve Žlutém jablíčku. Mojí náplní práce je péče o děti 5 let a výše, jejich předškolní příprava a samozřejmě také týdenní i měsíční přípravy.

Před několika měsíci jsem byla oslovena, zda bych nechtěla pracovat ve školce Jablíčko. Jelikož být tetou ve školce byl můj dlouhodobý sen, nabídku jsem přijala a učinila jsem tak dobré rozhodnutí. Velice oceňuji menší počet dětí ve skupině a s tím spojený individuální přístup k dětem.

Je krásné a motivující pozorovat děti, když se do naší školky těší. V neposlední řadě je motivující pracovat ve skvělém kolektivu.

Vzdělání:
Pdf UHK – Učitelství pro 1. stupeň – německý jazyk
SZŠ Nymburk

Ludmila Hochmanová

Bc. et Bc. Ludmila Hochmanová

VEDOUCÍ PEČUJÍCÍ OSOBA – oddělení mladších dětí

V Jablíčku pracuji jako koordinátor našich anglicky mluvících lektorů a též pomáhám s vedením programů v angličtině i češtině. S dětmi mě nejvíce baví, povídat si o cestování, cizích zemích a předávat jim své zážitky i zkušenosti od různých národů. Jsem pyšná, když vidím, jak jsou zvídavé, hodně si pamatují a též dělají v angličtině pokroky v mluvení s našimi mezinárodními učiteli. Naše děti a jejich vnímání věcí kolem je pro mě další velkou inspirací a jsem vděčná, že mi Jablíčko nabídlo poznávat i tento originální svět.

Ano, Jablíčko má bezpochyby krásné školové prostředí s unikátní zahradou s širokou nabídkou zájmových aktivit. Ale to, co je pro mě klíčové jsou moji úžasní kolegové, další školkové tety a strejdové, bez jejichž každodenních úsměvů, trpělivosti a pozitivní energie, by tato školka nebyla místem, kam se všichni každé ráno s potěšením vracíme.

Vzdělání:
Bachelor of Tourism and Hospitality , Melbourne
Management cestovního ruchu, UHK
Kurz chůvy pro práci s dětmi

Karolína Očenášková

Karolína Očenášková

PEČUJÍCÍ OSOBA – oddělení mladších dětí, vedení sborečku, flétniček

Momentálně jsem studentkou Univerzity Hradec Králové, obor: Učitelství pro 1.stupeň základních škol. Již mám vystudovanou střední odbornou školu v Nové Pace, obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika. Několik let jsem docházela do ZUŠ Nový Bydžov na sólový zpěv, housle a klavír. Mám absolutorium ze hry na sopránovou a tenorovou zobcovou flétnu a absolutorium z výtvarné výchovy. Jsem členkou ochotnického divadla Jirásek v Novém Bydžově. Práce s dětmi mě baví a naplňuje, proto se snažím neustále své znalosti a vědomosti rozšiřovat různými vzdělávacími kurzy.

Ve školce Jablíčko vedu kroužky „flétničky“ a „sboreček“. Snažím se v dětech vzbudit lásku k hudbě a vytvořit správné hudební návyky již v tomto útlém věku.

Vlasta Kuťáková

Mgr. Vlasta Kuťáková

PEČUJÍCÍ OSOBA – oddělení mladších i předškolních dětí, grafomotorika

Je pro mne radostí pracovat právě pro školku Jablíčko, která svojí rodinnou atmosférou, kvalitním a profesionálním přístupem je to nejlepší pro každého předškoláčka a jeho rodiče.

Mám několikaleté zkušenosti s prací s předškolními dětmi a usiluji o to, aby každé dítě mohlo během předškolního vzdělávání rozvinout maximálně svůj potenciál. Zejména se ve školce specializuji na rozvoj v oblasti grafomotoriky.

Grafomotorika je senzomotorická činnost. Ke kreslení i budoucímu psaní je nutné dosáhnout určité úrovně rozvoje hrubé i jemné motoriky a její koordinace se smyslovým vnímáním, především je významná koordinace ruky a oka (tzv. vizuomotorická koordinace). A proto je tak důležité věnovat této oblasti zvýšenou pozornost. S dětmi se také zaměřuji na správný úchop psacího náčiní, správné sezení, uvolňování celé ruky. Vše se snažím dělat hravou a tvořivou formou.

Vzdělání:
MU Brno – Speciální pedagogika pro učitele
Kurz Maxík – program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou

Lucie Pluskalová

Lucie Pluskalová

PEČUJÍCÍ OSOBA – oddělení mladších dětí

S dětmi jsem začala intenzivněji pracovat na střední škole, kde jsme měli mnoho praxí v mateřských a základních školách. Dále jsem jezdila jako instruktorka/vedoucí na dětské tábory a poslední roky sama organizuji příměstské tábory u koní. Také jezdím s ISIS na pobyty, kde pracuji s dětmi z náhradních rodin a dětských domovů.

Ráda bych u dětí rozvíjela růstové myšlení, aby se samy chtěly rozvíjet a vzdělávat. A zároveň v nich pěstovat lásku k sobě, druhým a naší planetě.

Ke Školce Jablíčko, jsem se dostala díky mé kamarádce. Po prvních minutách ve školce jsem byla také nadšená a věděla, že bych tam velice ráda pracovala. Díky sníženému počtů dětí, je možné mít k nim lepší individuální přístup, blíže je poznat a rozvíjet dle jejich potřeb, což ve státních institucí není taková možnost.

Vzdělání:
Střední pedagogická škola v Litomyšli, obor předškolní a mimoškolní pedagogika – zaměření na tělesnou výchovu
Aktuálně studuji na UHK učitelství pro první stupeň základní školy – se zaměřením na speciální pedagogiku

Bc. Martina Fulková

Bc. Martina Fulková

PEČUJÍCÍ OSOBA – oddělení mladších dětí

Do práce se musí člověk těšit! Byť to zní jako klišé, tak u práce s dětmi to platí dvojnásob. MŠ Jablíčko je pro mě vyloženě srdcová záležitost a cením si jejího celkového přístupu k dětem. Osobně mám velký prostor přistupovat ke každému dítěti individuálně a věnovat mu dostatek pozornosti. Největší odměnou pro mě jsou děti, které se k nám do školky těší a chodí k nám rádi a s úsměvem.

Ve školce mám na starosti skupinku nejmenších dětí – Zelená jablíčka. Baví mě být dětem průvodcem na cestě objevování, vytvářet jim prostředí plné podnětů, které maximálně rozvíjí jejich dovednosti a mým hlavním cílem je, aby se cítili v kolektivu jako doma.

Vzdělání:
UHK Pdf – Mediální a komunikační studia – Jazyková a literární kultura

Igor Ročín

Mgr. Igor Ročín

TRENÉR pohybových aktivit Školky Jablíčko

Jsem účastník a medailista regionálních, celostátních i mezinárodních soutěží v několika sportovních disciplínách, pedagog, kondiční trenér a trenér bojových umění a sportů. Ve Školce Jablíčko se věnuji rozvíjení základních pohybových aktivit u dětí mladších a starších. Aktivity jsou vždy přizpůsobené věku a motivované především hrou.

Vzdělání: UHK obor TV/OBN

Jan Valentová

Jana Valentová

PROVOZNÍ PRACOVNICE  Školky Jablíčko

Ve Školce Jablíčko pracuji jako provozní pracovnice. Starám se o to, aby ve školce bylo útulně a čisto, aby se všem příjemně pracovalo. Dále mám na starosti výdej stavy a přípravu svačinek, a protože jsme s dětmi kamarádi, vím co jim chutná a snažím se jim připravit nejen chutné a vydatné svačinky, ale také pěkné prostředí při stolování.

Menu