Červené jablíčko

V dětské skupině Červené Jablíčko pečujeme zpravidla o děti ve věku od dvou do čtyř let.

Máme k dispozici krásně zrekonstruované prostory ve vilce s velkou zahradou na adrese Husitská 533/17, Hradec Králové – Plotiště nad Labem.

Děti v naší dětské skupině mají možnost vyrůstat v bezpečném a respektujícím prostředí.

Vedeme je k přirozenému sebevědomí, asertivitě a komunikativnosti.

Podporujeme jejich individualitu, přirozenou kreativitu a schopnost kritického uvažování, to vše v česko-anglickém prostředí.

O děti se s láskou starají dva pedagogové a rodilý mluvčí. Angličtina je u nás přirozenou součástí každého dne.

Navštěvují nás i děti z bilingvních rodin, což velmi usnadňuje přirozenou dvojjazyčnou komunikaci.

Dětem je každý den nabízen bohatý program, který je zcela přizpůsoben jejich věku a individuálním možnostem.

Snažíme se o co nejdelší pobyt venku a při vhodném počasí realizujeme většinu aktivit na zahrádce či v okolí školky.

Děti vedeme k lásce k přírodě, důležitou součástí programu je environmentální výchova.

Díky naší zahrádce máme dostatek ovoce a zeleniny, kterou si děti samy pěstují.

Zakládáme si na zdravé a kvalitní stravě.

Zcela zásadní je pro nás velmi úzká spolupráce s rodiči. Od začátku budujeme vzájemnou důvěru a snažíme se o otevřenou komunikaci.

Rodiče mají možnost pravidelných konzultací, kdy společně nastavujeme výchovné cíle u každého dítěte.

Naším cílem je Jablíčko plné veselých a šťastných dětí a spokojených rodičů.

Průřez našimi aktivitami je možno sledovat na Facebookových stránkách ZDE

Název projektu: Červené jablíčko
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/00011970

Menu